[Đại Đồng-H.Mỹ Đức] Tuyển Gấp Nhân Viên Cài Đặt Phần Mềm ĐTDĐ/Laptop
Hà Nội
[Đống Đa- Hà Nội] Nhân Viên Tiếp Nhận Cuộc Gọi_Call Center
Hà Nội
[Thái Hà-Q.Đống Đa] Nhân Viên Tư Vấn Online ĐTDĐ/Latop
Hà Nội
[Thái Hà-Q.Đống Đa] Nhân Viên Xử Lý Đơn Hàng
Hà Nội
[Quận 7 - Hồ Chí Minh] Nhân Viên Kiểm Soát Chương Trình Khuyến Mãi (CTKM)
Hồ Chí Minh
[TP. Tây Ninh - Tây Ninh] Tư Vấn Bán Hàng
Tây Ninh
[TP. Tây Ninh, Tây Ninh] Nhân Viên Hỗ Trợ Kỹ Thuật ĐTDD/Laptop
Tây Ninh
[TP. Tây Ninh - Tây Ninh] Nhân Viên Kế Toán Bán Hàng/Thu Ngân
Tây Ninh
[Xuân Khanh-TX.Sơn Tây] Tuyển Gấp Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng
Hà Nội
[Xã Hải Bối-H.Đông Anh] Tuyển Gấp Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng
Hà Nội
[Miền Trung] Giám Đốc Kinh Doanh Khu Vực
Quảng Bình
[Miền Trung] Giám Đốc Kinh Doanh Khu Vực
Quảng Trị
[Miền Trung] Giám Đốc Kinh Doanh Khu Vực
Thừa Thiên Huế
[Miền Trung] Giám Đốc Kinh Doanh Khu Vực
Đà Nẵng
[Miền Trung] Giám Đốc Kinh Doanh Khu Vực
Quảng Nam
[Miền Trung] Giám Đốc Kinh Doanh Khu Vực
Quảng Ngãi
[Miền Trung] Giám Đốc Kinh Doanh Khu Vực
Bình Định
[Miền Trung] Giám Đốc Kinh Doanh Khu Vực
Phú Yên
[Miền Trung] Giám Đốc Kinh Doanh Khu Vực
Khánh Hoà
[Miền Trung] Giám Đốc Kinh Doanh Khu Vực
Ninh Thuận

CON NGƯỜI FPT RETAIL

FPT Retail hướng đến môi trường làm việc nơi mỗi người có cơ hội phát huy hết khả năng bản thân.

Nơi những nỗ lực, cố gắng được ghi nhận xứng đáng. Cùng cơ hội học tập không ngừng với sự phát triển của tổ chức. 

FRT tự hào có bạn!

Nguyễn Bạch Điệp

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

Hoàng Trung Kiên

Tổng Giảm Đốc

Nguyễn Đỗ Quyên

Giám Đốc Điều Hành
Chat với FPT Shop
Chat với Long Châu