[Tỉnh Thái Nguyên] Nhân Viên Giám Sát Xây Dựng
Thái Nguyên
[Tỉnh Tuyên Quang] Nhân Viên Giám Sát Xây Dựng
Tuyên Quang
[Tỉnh Hà Giang] Nhân Viên Giám Sát Xây Dựng
Hà Giang
[Tỉnh Bắc Kạn] Nhân Viên Giám Sát Xây Dựng
Bắc Kạn
[Thanh Bình - Đồng Tháp] Tư Vấn Bán Hàng
Đồng Tháp
[Ngã Năm - Sóc Trăng] Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng
Sóc Trăng
[Thành phố Cà Mau - Cà Mau] Tư Vấn Bán Hàng
Cà Mau
[U Minh - Cà Mau] Tư Vấn Bán Hàng
Cà Mau
[Cần Đăng,Châu Thành - An Giang] Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng Đa Nhiệm
An Giang
[Chợ Mới - An Giang] Tư Vấn Bán Hàng
An Giang
[Quận 6 - HCM] Dược Sỹ Bán Thuốc
Hồ Chí Minh
[Quận 3 - HCM] Dược Sỹ Bán Thuốc
Hồ Chí Minh
[Quận 8 - HCM] Dược Sỹ Bán Thuốc
Hồ Chí Minh
[Quận 7 - HCM] Dược Sỹ Bán Thuốc
Hồ Chí Minh
[Quận 9 - HCM] Dược Sỹ Bán Thuốc
Hồ Chí Minh
[Quận 2 - HCM] Dược Sỹ Bán Thuốc
Hồ Chí Minh
[Quận 1 - HCM] Dược Sỹ Bán Thuốc
Hồ Chí Minh
[HỒ CHÍ MINH] DƯỢC SỸ BÁN THUỐC (BÀI TEST)
Hồ Chí Minh
[TP. Hồ Chí Minh] DƯỢC SỸ BÁN THUỐC
Hồ Chí Minh
[Quận 4 - Hồ Chí Minh] DƯỢC SỸ BÁN THUỐC
Hồ Chí Minh

CON NGƯỜI FPT RETAIL

FPT Retail hướng đến môi trường làm việc nơi mỗi người có cơ hội phát huy hết khả năng bản thân.

Nơi những nỗ lực, cố gắng được ghi nhận xứng đáng. Cùng cơ hội học tập không ngừng với sự phát triển của tổ chức. 

FRT tự hào có bạn!

Nguyễn Bạch Điệp

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

Hoàng Trung Kiên

Tổng Giảm Đốc

Nguyễn Đỗ Quyên

Giám Đốc Điều Hành
Chat với FPT Shop
Chat với Long Châu