Nhân Viên Tiếp Nhận Cuộc Gọi (Sale Online)
Hồ Chí Minh
[ Đống Đa- hà Nội] Nhân Viên Xử Lý Đơn Hàng
Hà Nội
[Đống Đa- Hà Nội] Nhân Viên Tiếp Nhận Cuộc Gọi
Hà Nội
[Tp. Thái Bình] Kế Toán Bán Hàng/ Thu Ngân
Thái Bình
[Kiến Thụy - Hải Phòng] Nhân Viên Bán Hàng
Hải Phòng
[FPT SHOP Hải Bối- Đông Anh] Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng Shop Mới Khai Trương
Hà Nội
[ FPT SHOP Hải Bối- Đông Anh] Nhân Viên Hỗ Trợ Kỹ Thuật Shop Mới Khai Trương
Hà Nội
[Sơn Tây - Hà Nội] Tuyển Gấp Nhân Viên Hỗ Trợ Kỹ Thuật
Hà Nội
[Quận Hoàn Kiếm- Hà Nội] Kế Toán Bán Hàng/ Thu Ngân
Hà Nội
[Huyện Hoài Đức- Hà Nội] Kế Toán Bán Hàng/ Thu Ngân
Hà Nội

CON NGƯỜI FPT RETAIL

FPT Retail hướng đến môi trường làm việc nơi mỗi người có cơ hội phát huy hết khả năng bản thân.

Nơi những nỗ lực, cố gắng được ghi nhận xứng đáng. Cùng cơ hội học tập không ngừng với sự phát triển của tổ chức. 

FRT tự hào có bạn!

Nguyễn Bạch Điệp

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

Hoàng Trung Kiên

Tổng Giảm Đốc

Nguyễn Đỗ Quyên

Giám Đốc Điều Hành
Chat với FPT Shop
Chat với Long Châu